696 06 99 77

Lekarz Wojciech Drożdżyk specjalista neurologWieloletni starszy asystent Oddziału Neurologicznego z pododdziałem udarowym i wczesnej rehabilitacji poudarowej

Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie


Biegły sądowy z zakresu neurologii


Ustalanie stopnia uszczerbku na zdrowiu po wypadkach


kliknij – kontakt